Paavo Koistisen säätiö on Pohjois-Savon alueella toimiva vuonna 1983 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, joka sääntöjensä mukaisesti toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä ja siihen liittyvää hoitotoimintaa. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen.

Säätiö jakaa tutkimusapurahoja Pohjois-Savon alueella toimiville ja asuville syöpäsairauksien syitä ja toteamista edistävää tai hoitoon läheisesti liittyvää tutkimusta harjoittaville tutkijoille. Lisäksi säätiö voi sääntöjensä mukaisesti luovuttaa varoja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoidettavien syöpäpotilaiden hoitotyön edistämiseksi.

Tarkempia tietoja tutkimusapurahojen hakemisesta kohdasta apurahat.

Säätiö vastaanottaa hakemuksia ainoastaan verkkopalvelun kautta.